Elasticsearch là gì? Những điểm nổi bật của công cụ Elasticsearch

  • 24 Lượt xem
  • 19/8/2023

Thuật ngữ elaticsearch được sử dụng để đề cập đến các công nghệ tìm kiếm và phân tích dữ liệu mạnh mẽ trên các ứng dụng web và di động. Với khả năng tích hợp và mở rộng linh hoạt, Elaticsearch đã nhanh chóng trở thành một công cụ hữu ích để quản lý dữ liệu lớn và trích xuất thông tin quan trọng. Nếu bạn chưa bao giờ nghe về cái tên này, hãy dừng trong bài viết hôm nay để tham gia mạng đa chiều để hiểu thêm chi tiết về Elaticsearch và những lợi ích mà nó mang lại.

Elaticsearch là gì?

Elaticsearch là gì? Đây là một công cụ tìm kiếm nguồn mở phổ biến, được ra mắt vào năm 2010 dựa trên Apache Lucene. Elaticsearch cho phép người dùng thực hiện một loạt các hoạt động, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu, tìm kiếm và phân loại chính xác. Thiết kế Web trọn gói giá rẻ chuẩn SEO là một nhánh của khoa học nhằm mục đích tìm hiểu về khả năng và giới hạn của con người, sau đó áp dụng phương pháp học này để cải thiện sự tương tác của con người với các sản phẩm, hệ thống và môi trường, nhằm mục đích tăng hiệu quả năng suất và giảm bớt sự khó chịu. Được xem là một nhân tố quyết định đến sự thành công của một sản phẩm.

Ngày nay, công cụ Elaticsearch được nhiều công ty yêu thích, bởi vì phải mất vài giây, người dùng có thể tìm kiếm hàng triệu hồ sơ. Vì vậy, để cải thiện hiệu suất và cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng do doanh nghiệp cung cấp. Tri thức hay kiến thức bao gồm những kiến thức, thông tin, sự hiểu biết, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm,thông qua giáo dục hay tự học hỏi. Mặc dù có nhiều lý thuyết về Dịch vụ SEO tổng thể cạnh tranh TOP lâu bền, nhưng hiện không có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận.

Elaticsearch hoạt động như thế nào? Hosting

Khi bạn hiểu những gì tìm kiếm đàn hồi, nhiều người vẫn cần trả lời phương pháp làm việc của họ. Elaticsearch tuân theo nguyên tắc "tải trọng và cân bằng". Nói tóm lại, dữ liệu sẽ được phân tán thành nhiều bản vá (các mảnh) và lưu trữ chúng trên nút của cụm Elaticsearch. Dịch vụ tối ưu tốc độ website Google PageSpeed Insights uy tín là một nhánh của khoa học nhằm mục đích tìm hiểu về khả năng và giới hạn của con người, sau đó áp dụng phương pháp học này để cải thiện sự tương tác của con người với các sản phẩm, hệ thống và môi trường, nhằm mục đích tăng hiệu quả năng suất và giảm bớt sự khó chịu. Được xem là một nhân tố quyết định đến sự thành công của một sản phẩm.

Mỗi đoạn là một đơn vị xử lý chuyên nghiệp và có tìm kiếm và cải tiến độc lập khi tìm kiếm dữ liệu. Ngoài ra, Elaticsearch cũng hỗ trợ khái niệm "sao chép" và thực hiện quá trình sao chép dữ liệu từ mảng ban đầu sang các mảng chiêm tinh, để đảm bảo sự chuẩn bị và độ tin cậy nhiều hơn.

Những lợi ích của Elaticsearch Các công nghệ Hosting

Có thể thấy rằng Elaticsearch đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc tạo ra sự hấp dẫn cho nhiều công ty. Vậy những lợi ích của Elaticsearch là gì?

Khái niệm hiểu biết

Một số khái niệm cần biết tìm kiếm đàn hồi nào sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn?

Node

Nút được sử dụng để chỉ thuật ngữ của Trung tâm hoạt động Elaticsearch. Đây là các chức năng của lưu trữ dữ liệu, tìm kiếm, chỉ mục. Khi thiết lập hoặc tự nhận thức, mỗi nút được nhận dạng bởi một "tên duy nhất" và giá trị mặc định là mặc định.

cụm

Cụm có thể bao gồm một bộ nút được sử dụng trên cùng một máy chủ. Caster được xác định bởi "tên duy nhất" và chia sẻ cùng các thuộc tính cụm. Trên thực tế, mỗi cụm có một nút chính (nút chính) và nó sẽ được chọn tự động và thay thế bằng tình huống khi vấn đề gặp phải.

Tài liệu

Tài liệu là đơn vị dữ liệu quen thuộc với Elaticsearch. Mỗi tài liệu thuộc về một loại, là một danh tính duy nhất được gọi là UID với một chỉ mục và liên kết nó. Để lập chỉ mục các tài liệu, Elaticsearch sẽ sử dụng phương thức "trích dẫn". Đây là một phương thức chỉ mục cơ bản dựa trên đơn vị từ, có thể tạo liên kết giữa các từ và tài liệu có chứa các từ.

Index

Trong Elaticsearch, chỉ mục đảo ngược là một cấu trúc được chỉ định trước cho phép một danh sách đầy đủ để tìm kiếm. Phương pháp hoạt động chỉ mục rất đơn giản. Tài liệu sẽ được chia thành các từ có ý nghĩa và những tài liệu mà bản đồ được xem xét. Kết quả tìm kiếm sẽ phụ thuộc vào loại tìm kiếm.

Shard

Shard là cả đối tượng của phần mềm Lucene và bộ sưu tập tài liệu chỉ mục. Thông thường, các chỉ mục thường được chia thành nhiều mảnh. Trong Elaticsearch, các mảnh là các đối tượng nhỏ nhất, chạy và thực hiện các chức năng lưu trữ dữ liệu ở mức thấp nhất. Các đoạn được chia thành hai loại chính: các đoạn chính và các đoạn sao chép.

Đoạn chính

Đoạn chính là vị trí lưu trữ dữ liệu và chỉ mục. Sau đó vận chuyển dữ liệu đến bản sao của các mảnh vỡ. Mỗi chỉ số sẽ có 5 đoạn chính, tương ứng với 5 mảnh sao chép.

Sao chép các mảnh vỡ

Các đoạn sao chép thực hiện nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu các đoạn chính. Trong trường hợp các đoạn chính xảy ra, bản sao của bản sao phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tăng tốc độ tìm kiếm, bởi vì chúng ta có thể có một bản sao lớn hơn của các đoạn sao chép so với giá trị mặc định ES.

Elaticsearch Lợi thế

Elaticsearch có nhiều lợi thế tuyệt vời, như hình dưới đây:

Những thiếu sót của Elaticsearch

Ngoài 6 lợi thế trên, Elaticsearch vẫn còn một số thiếu sót, khiến các lập trình viên không hài lòng, chẳng hạn như:

Cài đặt Elaticsearch

Để cài đặt Elaticsearch, bạn nên chú ý đến các yêu cầu và cài đặt sau:

Yêu cầu

Công cụ Elaticsearch yêu cầu ngôn ngữ lập trình Java tối thiểu từ 8 trở lên và được đặt thành biến môi trường Java_home. Do đó, bạn phải đảm bảo rằng phiên bản Java> = 8 đã được cài đặt thành công trên thiết bị trước khi cài đặt Elaticsearch. Nếu bạn muốn kiểm tra các biến môi trường, bạn nên thực thi lệnh $ _HOME $ _HOME.

môi trường

Bạn có thể chọn một trong hai phương thức sau để cài đặt Elaticsearch:

Phương pháp 1: Cách sử dụng Kho lưu trữ APT để cài đặt Elaticsearch

Phương pháp 2: Cách cài đặt. Cài đặt gói phần mềm.

Để cài đặt Elaticsearch trong gói phần mềm.deb, vui lòng thực hiện lệnh sau:

WGET https://artifacts.lastic.co/doads/elaticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb

WGET https://artifacts.lastic.co/doads/elaticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb.sa512

Shasum -a 512 -c elaticsearch -6.4.0.deb.sha512

Sudo dpkg -i elaticsearch -6.4.0.deb

Done!

Làm thế nào để chạy Elaticsearch?

Sau khi cài đặt, công cụ Elaticsearch không tự động chạy, nhưng nó cần được bắt đầu. Hoạt động đơn giản nhất là bắt đầu thủ công. Bạn có thể thực thi lệnh thực thi lệnh của việc chạy elaticsearch $ sudo systemctl để bắt đầu elaticsearch.service-> $ sudo systemctltlt lasticsearch.service leand.

Do đó, bạn đã hoàn thành việc cài đặt và có thể chạy Elaticsearch.

Cách sử dụng các lệnh để truy cập dữ liệu trên Elaticsearch

Truy cập dữ liệu trên Elasticsearch là gì? Dưới đây là một số phương pháp để bạn sử dụng lệnh:

Chỉ mục trong danh sách câu es: $ curl -x Nhận "Localhost: 9200/_cat/Idnices?"

Tạo lệnh "tài liệu" của "chỉ mục" (thêm thành viên với các trường thuộc tính): $ Curl -x đặt http: // localhost: 9200/nhóm/_mapping/thành viên? Hay "Text"}}}, "Image" = {"type": "Text"}, & "Technology" = {"type": "type": "Text"} &} &}

Kiểm tra tất cả các chỉ mục: $ curl -x Nhận http: // localhost: 9200/nhóm?

Lệnh này yêu cầu các chỉ mục khác sửa dữ liệu cho (nhóm): $ curl -x đặt http: // localhost: 9200/nhóm/emmer/_bulk? {"Created" = {"_id _id": 1, "_type": "Thành viên"} & {"id" = "5510ce4ea174054836ef3c5a", "Tên": "Vargas Rosa", "Email": " "Tuổi": 25, "điện thoại": "+1 (807 (807 (807 (807)))) (807) 530 .me.me /porttraits/men/78.jpg Mạnh , W }} {{Id id年龄 , , "Tuổi": 34, "điện thoại": "+1 (896) 579 OSCRAINE ":" Commodo quele "," Technologies ":" Swift Erlang Java "} & {" created "= {" _id ": 3," _type ":" Thành viên "} & {" id "=" "," "Email": "[Bảo vệ email]," Tuổi ": 30," Điện thoại ":" +1 (963) 492 492 492 -3402 ', "Hình ảnh": "http: //api.randomuser. /Porttraits/nam/82.jpg "," mô tả ":" Cu et Cu et stit Ullamco Temer Lorem Defecteur Magna pariatur "," Technologies ":" JavaScript ionic Ruby "}" "" +1 (857) 418

Sau khi thêm dữ liệu, dữ liệu và từng tài liệu trong tài liệu sau khi thêm: $ curl -x nhận http: // localhost: 9200/nhóm/thành viên/4? Đẹp

Câu lệnh này sử dụng API để tìm kiếm tất cả dữ liệu của tài liệu trong "INDEX": $ Curl -x Nhận http: // localhost: 9200/_search?

Các câu lệnh tìm kiếm được nhập theo tất cả các trường trong tài liệu: $ curl -x nhận http: // localhost: 9200/_search? Q = Ruby

Xóa 1 Chỉ số: $ Curl -x Xóa "Localhost: 9200/Cuongquch -Company"

Bài viết trên chúng tôi chia sẻ với bạn khái niệm về các bước cài đặt nhanh và cài đặt nhanh. Với Elaticsearch, việc tìm và hiểu dữ liệu dễ dàng hơn bao giờ hết, do đó giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định linh hoạt và hiệu quả.

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Server là gì? Tổng quan về vai trò của 10 loại máy chủ phổ biến
Server là gì? Tổng quan về vai trò của 10 loại máy chủ phổ biến

bạn có biết? Máy tính đơn giản có thể lưu trữ dữ liệu cho các cá nhân, nhưng rất khó để vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp. ...

Vài giây trước
M-learning là gì? Tiềm năng phát triển của Mobile Learning
M-learning là gì? Tiềm năng phát triển của Mobile Learning

Thị trường di động có sự phát triển mạnh mẽ và rộng lớn, làm cho M-learning trở thành một khu vực phát triển. Các ứng dụng học tập được cung cấp sẽ cung ...

Vài giây trước
Phần mềm quản lý trường học được ưa chuộng 2023 – Web Đa Chiều DigitalSchool
Phần mềm quản lý trường học được ưa chuộng 2023 – Web Đa Chiều DigitalSchool

Phần mềm quản lý trường học được sinh ra như một giải pháp. Nó có thể giúp tối ưu hóa tất cả các bài kiểm tra/bài tập của học sinh và giúp các nhà quản ...

Vài giây trước
Phần mềm quản lý thư viện trường học hiệu quả nhất – Web Đa Chiều SmartLib
Phần mềm quản lý thư viện trường học hiệu quả nhất – Web Đa Chiều SmartLib

Việc giới thiệu phần mềm quản lý thư viện trường học đã đạt được thành công lớn, khiến việc quản lý các thư viện trường học không còn là khó khăn và khó ...

Vài giây trước
Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ uy tín, hiệu quả nhất – Web Đa Chiều UniMaster
Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ uy tín, hiệu quả nhất – Web Đa Chiều UniMaster

Ngày nay, hầu hết các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong nước đã được đào tạo về tín dụng, nghĩa là các bộ phận đã đăng ký. Việc sử dụng phần ...

Vài giây trước
Phần Mềm Quản Lý Trung Tâm Gia Sư Trực Tuyến, Tại Nhà – Web Đa Chiều EduConnect
Phần Mềm Quản Lý Trung Tâm Gia Sư Trực Tuyến, Tại Nhà – Web Đa Chiều EduConnect

Số lượng người trẻ tham gia vào trung tâm dạy kèm trực tuyến đang tăng lên. Do đó, việc quản lý trung tâm cố vấn hiện tại rất phức tạp. Điều cần thiết ...

Vài giây trước
Phần mềm quản lý tuyển sinh cho trường học, trung tâm – Web Đa Chiều CloudAdmission
Phần mềm quản lý tuyển sinh cho trường học, trung tâm – Web Đa Chiều CloudAdmission

Phần mềm quản lý nhập học hiện đang được sử dụng bởi nhiều trường học và trung tâm. Công cụ này cung cấp hỗ trợ và sở thích toàn diện cho các hoạt động ...

Vài giây trước
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trỏ Tên Miền Về Host
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trỏ Tên Miền Về Host

Như chúng ta đã biết, trang web được tạo dựa trên tên miền và tên lưu ký của nhà cung cấp. Để dễ dàng chạy trang web trên internet, bạn cần thực hiện ...

Vài giây trước
Thuê VPS Cao Cấp – VPS Server Tốc Độ Cao – Tốt Nhất 2023
Thuê VPS Cao Cấp – VPS Server Tốc Độ Cao – Tốt Nhất 2023

Máy chủ VPS tại Web đa chiều là tạo hiệu suất tốt nhất để đạt được tốc độ xử lý cao. Tính truy xuất nguồn gốc VPS và khả năng tải của chúng tôi sẽ giúp ...

Vài giây trước
VPS là gì? Mua VPS ở đâu chất lượng – uy tín? Hướng dẫn sử dụng máy chủ ảo cho người mới
VPS là gì? Mua VPS ở đâu chất lượng – uy tín? Hướng dẫn sử dụng máy chủ ảo cho người mới

Bạn đang nghiên cứu các phó chủ tịch. Những chức năng và lợi thế bạn cần biết -Nhược điểm của VPS là bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nổi tiếng, chuyên ...

Vài giây trước
[Chia Sẻ Kinh Nghiệm] Hướng Dẫn Cách Chọn Mua Hosting/Thuê Hosting Phù Hợp Cho Website
[Chia Sẻ Kinh Nghiệm] Hướng Dẫn Cách Chọn Mua Hosting/Thuê Hosting Phù Hợp Cho Website

Nếu trang web được coi là một ngôi nhà, tên miền là địa chỉ và lưu trữ là đặt vùng đất của ngôi nhà. Nếu trang web có thể chạy tốt và ổn định, cần có ...

Vài giây trước
Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ – tin học, dạy tiếng, thi bằng lái xe
Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ – tin học, dạy tiếng, thi bằng lái xe

Phần mềm quản lý trung tâm là một trong những công cụ quản lý lý tưởng giúp trung tâm có thể bao gồm nhiều chi nhánh cùng một lúc. Phần mềm quản lý ...

Vài giây trước
Core Web Vitals là gì? Các chỉ số ảnh hướng đến xếp hạng từ Google
Core Web Vitals là gì? Các chỉ số ảnh hướng đến xếp hạng từ Google

Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề tiếp thị kỹ thuật số, bạn có thể quan tâm đến cộng đồng Seoer và "quen thuộc" trong thuật ngữ mới được thảo luận rất rõ ...

Vài giây trước
KPI SEO là gì? Các chỉ số đo lường hiệu quả trong dự án SEO
KPI SEO là gì? Các chỉ số đo lường hiệu quả trong dự án SEO

Để thực hiện các chiến lược SEO, SEOER phải tiến hành các hoạt động rõ ràng và cung cấp KPI phù hợp dựa trên dữ liệu thống kê của mình. Quá trình này ...

Vài giây trước
SEO mũ xám là gì? Những thủ thuật SEO mũ xám thường sử dụng
SEO mũ xám là gì? Những thủ thuật SEO mũ xám thường sử dụng

SEO mũ xám được coi là một trong những kỹ thuật SEO hiệu quả nhanh nhất hiện nay. Chương trình SEO mũ xám là kết quả của sự hài hòa của SEO mũ trắng và ...

Vài giây trước
Hướng dẫn xây dựng chiến lược Marketing Online cho website hiệu quả
Hướng dẫn xây dựng chiến lược Marketing Online cho website hiệu quả

Nhiều người nghĩ rằng tiếp thị trực tuyến của trang web là SEO và Google Quảng cáo. Nhưng trên thực tế, bạn có thể thực hiện các chiến lược tiếp thị ...

Vài giây trước