Lê Trung Dũng

Lê Trung Dũng

Lập trình viên Backend 6 năm kinh nghiệm
Số điện thoại :
0966779629
 • 475 Lượt xem
 • 8/11/2022

I'm a 4-year experienced full-stack web developer with React.js and Node.js. I can cover almost aspect of a web app including: Frontend clients, backend servers, database, hosting, CI/CD,... I can recommend solutions and design architecture that will fulfill all the requirements and expectations. HIGHLIGHTS:

Building Realtime Applications with Socket.io such as: Chat, Social Media, Data Collection, Web Games, ...  Building a complete MERN stack application.  Design NoSQL, SQL databases, UML diagram, ...  

Deploying servers and applying Auto Scaling, CI/CD.  Clean, clear, maintainable, and reusable code. SKILLS:  Programming Language: JavaScript, Typescript  Front-End: HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, JQuery, React.js, Next.js, Webpack, Socket.io-client ...

Back-End: Node.js, Express.js, REST API , GraphQL, Socket.io, ...

Database: Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite, Oracle SQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis,...  Amazon Web Services: EC2, Route 53, S3, Cloudfront, Cognito, Auto Scaling, Pipelines, ...  Others: Docker, Ngnix, Ubuntu, PM2,...

 
Programming languages:
STT Language Framework Self assessment
1 NodeJs ExpressJs, Angular6-9 Good
2 Javascript Jquery, Ajax Medium
3 PHP WordPress, Laravel, CodeIgniter, Yii Good
4 HTML5, CSS3, SCSS Boostrap4, Metronic. Good
5 C# .NET C++ ASP.NET, VB.NET Learned

Design Pattern: MVC, MVVM, Web Service, Restful API, Micro Service

Database management systems: MySQL, MS SQL Server, MongoDB

Server environment: Nginx, Gcloud, AWS, Cloudflare.

Management tools: Jira, Trello, Git, Bitbucket, Source Tree, Openproject.

Operating systems: Windows OS, Ubuntu, MacOS

Writing and reporting: Open office, Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Visio).

Design: Photoshop CC

Programming tools: Visual code, PHPstorm, Sublime text, Notepad++, Vim.

Foreign Language
English: Toeic total score 565

CARRER OBJECTIVE

My short term goal (2 years) : Become a full stack developer, expert about frontend, UX-UI, backend, database, server control.

I want to learn new things, new technology. I’ll improve my soft skills, attitudes in work, and the way to work in a team.

I want to work in an international, active and challenging environment, where I can learn new things, new technologies and improve my English skills.

I want to work in a friendly team, where I can collaborate with them comfortably, where we can help each other and together developed.

My long term goal (after that): become a Technical Lead. To achieve this goal, I’m willing to work hard. I’ll learn how to take over a team, how to collaborate with my co-worker, how to manage a project by myself. And I need a good environment to learn these thing, help me to improve myself.

WORK EXPERIENCE

July 2018 – Now | BBCIncorp Ltd. Company

Position: Technical Team Leader

Project: CRM for BBCIncorp, BBCIncorp website, Sunbrightvn website, Gleads website.

Number of member: 5 people.

Job description: 

 • Develope the CRM system to provide the API service for the company.
 • Control the IT team to finish the BBCIncorp website, Sunbrightvn website,  Gleads website project.
 • Control wordpress outsource team to make a website follow the order of customer.

Programing language: ExpressJs, Angular6, Gulp, Pug.

Server enviroment: Gcloud, Nginx, Ubuntu, Amazon CDN.

March 2018 – July 2018 | FTI FPT Telecom FPT 

Position: Developer

Project: Fdriver cloud, Id Fpt data, XoneFm.

Job description: 

 • Develope the cloud system to provide the server service for the customer company.
 • Develope the frontend for the XoneFm website
 • Control the server, source code for these project.

Programing language: PHP with Laravel, Yii framework.

Server enviroment: Nginx, Ubuntu

Design Pattern: MVVM, MVC, Single Sign On, API web service

June 2017 – Jan 2018 | A2 Automation Company

Position: Fresher .NET

Project: ERP System

Job description: 

 • Architect and develop the ERP system for enterprise (VB.NET, javascript, html, css, C#)
 • Optimal, migrate the database to the new model (SQL)
 • Make report (Crystal Report)
 • Database design, migrate data, deploying functions, modules Backend, make reports.

Technologies: 

 • VB, WebForm, ASP.NET, Resful API, MVC 5, Entity Framework, MS SQL Server, IIS, Html, Css, Bootstrap, Javascript, Jquery, Ajax, Json, Crystal Report.

Bài viết liên quan

Lê Nguyễn Gia Lộc
Lê Nguyễn Gia Lộc

Giới thiệu về Lê Nguyễn Gia Lộc Lập trình viên Wordpress 4 năm kinh nghiệm Lê Nguyễn Gia Lộc là một lập trình viên WordPress với 4 năm kinh nghiệm. Anh ...

Vài giây trước
Phạm Đình Khương
Phạm Đình Khương

Giới thiệu về Phạm Đình Khương Lập trình viên Wordpress 6 năm kinh nghiệm Albrecht là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển web và đặc biệt là ...

Vài giây trước
Lâm Thành Đạt
Lâm Thành Đạt

Giới thiệu về Lâm Thành Đạt Lập trình viên Backend 4 năm kinh nghiệm Trí tưởng tượng là quan trọng hơn kiến thức. Vì kiến thức là hạn chế, trong khi ...

Vài giây trước
Dương Bảo Đức
Dương Bảo Đức

Giới thiệu về Dương Bảo Đức Lập trình viên Fullstack 9 năm kinh nghiệm Columbus – một người khám phá lừng danh trong lịch sử địa lý đã có những đóng ...

Vài giây trước
Đinh Tiến Dũng
Đinh Tiến Dũng

Giới thiệu về Đinh Tiến Dũng Lập trình viên Frontend 5 năm kinh nghiệm "Không có khái niệm về "thành công" trong kinh doanh nếu bạn không có khách ...

Vài giây trước
Huỳnh Trung Trực
Huỳnh Trung Trực

Giới thiệu về Huỳnh Trung Trực Lập trình viên Frontend 5 năm kinh nghiệm Huỳnh Trung Trực là một lập trình viên Frontend tài năng, với hơn 5 năm kinh ...

Vài giây trước
Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang

Giới thiệu về Nguyễn Đăng Quang Lập trình viên Backend 4 năm kinh nghiệm Lập trình viên Backend Nguyễn Đăng Quang với 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ...

Vài giây trước
Huỳnh Dũng
Huỳnh Dũng

- Là người cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. - Chuyên gia với hơn 7 năm kinh nghiệm lập trình PHP, wordpress với vai trò là full stack ...

Vài giây trước
Lê Thành Trung
Lê Thành Trung

Team chúng tôi là những developer có hơn 6 năm kinh nghiệm chuyên lập trình web/app cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Với khả năng full-stack nên có thể ...

Vài giây trước
Thiết Kế Website Tuyển Dụng Copy
Thiết Kế Website Tuyển Dụng Copy

Nhu cầu tìm kiếm nhân viên kinh doanh và ứng viên đang tăng lên. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin ngày nay, xu hướng tìm kiếm người sử ...

Vài giây trước
Shopify Và Word Press – Nền Tảng Nào Phù Hợp Với Doanh Nghiệp?
Shopify Và Word Press – Nền Tảng Nào Phù Hợp Với Doanh Nghiệp?

Hiện tại, Shopify và WordPress là hai nền tảng mà nhiều công ty tin tưởng và chọn triển khai. Shopify hoặc WordPress có nhiều chức năng mạnh mẽ và nó ...

Vài giây trước
Hệ thống quản lý vận tải TMS là gì?
Hệ thống quản lý vận tải TMS là gì?

Thương mại là một yếu tố giúp phát triển một quốc gia. Cho đến ngày nay, nhu cầu thương mại và giao thông đang tăng lên. Bạn đã đặt hàng sản phẩm. Sau ...

Vài giây trước
Top 10 Phần mềm edit video miễn phí tốt nhất trên máy tính
Top 10 Phần mềm edit video miễn phí tốt nhất trên máy tính

Hiện tại, việc chụp và chia sẻ Facebook hoặc YouTube trên mạng xã hội là rất phổ biến. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ video, mọi người đều muốn chỉnh sửa ...

Vài giây trước