Dũng Huỳnh

Huỳnh Dũng

Kinh Nghiệm: 3 năm
Số Điện Thoại: +84867843603

Giới Thiệu:

Tôi là Lập trình viên Fullstack, sống tại Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, với trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Mobile trên nền tảng iOS. Tôi làm việc với React Native, Flutter và iOS, bao gồm UX/UI, template, codebase, kết nối dữ liệu giữa backend và frontend. CCó khả năng học một ngôn ngữ mới một cách nhanh chóng với thái độ tích cực, có thể thực hiện mọi công việc trong vòng đời ứng dụng kể từ khi thiết kế, lập trình đến kiểm duyệt và upload, release trên App Store

Thông Tin Cá Nhân:

Ứng dụng trên App Store

Kho template trên Codecanyon

STTNgôn ngữ/ FrameworkTrình độ
1Flutter, React Native, iOS2+ năm kinh nghiệm
2Laravel, Codeigniter2+ năm kinh nghiệm
3HTML, CSS, JS2+ năm kinh nghiệm
4ExpressJs, NodeJS1+ năm kinh nghiệm