Xem quẻ kinh dịch

  • 400 Lượt xem
  • 16/7/2022

1. Dụng thần

Xem cho con cháu là tử tôn, xem cho cha mẹ, trời đất là phụ mẫu, xem cho chồng, công danh là quan quỷ, xem cho anh em là huynh đệ, họ ngoại thì xem ứng, bạn bè là xem ngoại quái, xem cho vợ là thê tài. Xem cho chính mình thì là hào Thế, xét Trung và Chính. Xem người không quen biết là hào Ứng

2. Lục hợp‐ Tí hợp Sửu
‐ Dần hợp Hợi
‐ Mão hợp Tuất
‐ Thìn hợp Dậu
‐ Tị hợp Thân
‐ Ngọ hợp Mùi

3. Tam hợp với dụng thần

Xét Nhật - Nguyệt - Dụng
Thân Tí Thìn hợp thành Thủy cục
Tị Dậu Sửu hợp thành Kim cục
Dần Ngọ Tuất hợp thành Hỏa cục
Hợi Mão Mùi hợp thành Mộc cục.

4. Tam hình

Dần hình Tị
Tị hình Thân
Sửu Tuất tương hình
Mùi tịnh điệt
Tí hình Mão
Mão hình Ngọ
Thìn Ngọ Dậu Hợi tự tương hình

5. Lục hại

Tí Mùi bất kham thân
Sửu hại Ngọ hề
Dần Tị chân, Mão hại Thìn hề
Thân hại Hợi
Dậu Tuất tương xuyên chuyển kiến thâm

6. Thế/ Ứng/ Dụng

Thế, Ứng đều phát động. Tất chủ có thay đổi.
Tài động hại bậc tôn trưởng ‐ Phụ động hại con cháu ‐ Tử động làm Nam nhân trở ngại ‐ Tài động hại nữ nhân ‐ Xuất hành nên Thế động ‐ Qui hồn tất không đi được.
Dụng động có tam hợp ‐ Người đi đường tức khắc về nhà
‐ Xem nhà cửa mà Tài, Long vượng ‐ Giàu có bậc nhất làng
- Xem bệnh cha không nên bị Tài sát
‐ Hào Phụ mẫu hưng vượng ‐ Làm quan đến vương hầu ‐ Nếu Phúc thần trì Thế ‐ Việc quan tụng chẳng có hại
- Tài động mẹ sống chẳng lâu ‐ Quẻ không có Quỷ khó trị bệnh ‐ Quỷ vượng chủ phát điên
- Xin xem lịch khảo quỷ ‐ Cầu cúng tất an khang

7. Hào động

Tử động khắc Quỷ, Tài động tất hết
Phụ động sinh Huynh, kỵ Tài đến khắc.
Quỷ động khắc Huynh, Phụ động chế bớt.
Quỷ đã khởi động, kỵ Tử lại động
Tài động khắc Phụ, Quỷ động có thể trung hòa
Huynh động sinh Tử, kỵ Quỷ giao động
Phụ động khắc Tử, Huynh động thì chẳng hại.
Tử động khắc Quỷ, Phụ động thì không còn bị hại,
Nhưng nếu Huynh động tất Quỷ bị hại.
Tài động khắc Phụ, Huynh động thì chẳng lo.
Nếu Tử lại động thì mệnh của Phụ chẳng giữ được.
Phụ động khắc Tử, Tài động thì chẳng có việc gì,
Nhưng nếu Quỷ lại động thì Tử tất chết.
Quỷ động khắc Huynh, Tử động có thể cứu
Nếu Tài lại động thì Huynh đệ không lâu.
Huynh động khắc Tài, Quỷ động thì vô hại,
Nếu Phụ lại động thì Tài tất bị hại.

8. Nguyên Thần

Sinh ra dụng thần.
Chỉ có tác dụng nếu động, nếu động mà được Nhật Nguyệt kiến sinh thì gọi là vượng tướng. Nếu hưu tù thì dụng mất gốc.

9. Kỵ Thần

Khắc dụng thần

10. Nguyệt Thần

Tháng khắc dụng thần
‐ Tí Ngọ tương xung
‐ Sửu Mùi tương xung
‐ Dần Thân tương xung
‐ Mão Dậu tương xung
‐ Thìn Tuất tương xung
‐ Tị Hợi tương xung.

Nhật ThầnNgày khắc dụng thần.

11. Lục Thân

Huynh khắc Tài, Tài Khắc Phụ, Phụ khắc Tử, Tử khắc Quỷ, Quỷ khắc Huynh.
Huynh sinh Tử, Tử sinh Tài, Tài sinh Quỷ, Quỷ sinh Phụ, Phụ sinh Huynh

12. Lục Thân phát động

13. Lục Thân thế, ứng

14. Lục Thú phát động

Long động chủ nhà có chuyện vui ‐ Hổ động chủ nhà có tang ‐ CâuTrần, Chu Tước động ‐ Là có việc về điền trạch và văn thư
Câu Trần thì khắc Huyền Vũ ‐ Thì không gấp bắt giặc

15. Vòng trường sinh

Hỏa có Trường Sinh tại Dần, Mộc Dục tại Mão, Quan Đới tại Thìn, Lâm Quan tại Tị,
Đế Vượng tại Ngọ, Suy tại Mùi, Bệnh tại Thân, Tử tại Tị, Mộ tại Tuất, Tuyệt tại Hợi, Thai tại
Tí và Dưỡng tại Sửu.
Thủy có Tràng Sinh tại Thân, Mộc Dục tại Dậu, Quan đới tại Tuất... Đế Vượng tại
Tí... Mộ tại Thìn, Tuyệt tại Tị...
Mộc có Trường Sinh tại Hợi,... Đế Vượng tại Mão,... Mộ tại Mùi, Tuyệt tại Thân...
Kim có Trường Sinh ở Tị,... Đế Vượng tại Dậu, ... Mộ tại Sửu, Tuyệt tại Dần...
Thổ Trường Sinh ở Thân, Đế Vượng tại Tí, Mộ tại Thìn, Tuyệt tại Tị...
Mộc vượng Hỏa tướng Thủy hưu Kim tù Thổ tử
Hỏa vượng Thổ tướng Mộc hưu Thủy tù Kim tử
Kim vượng Thủy tướng Thổ hưu Hỏa tù Môc tử
Thủy vượng Mộc tướng Kim hưu Thổ tù Hỏa tử
Thổ vượng Kim tướng Hỏa hưu Mộc tù Thủy tử

16. Tượng

Càn là ngựa ‐ Khôn là trâu ‐ Chấn là rồng ‐ Tốn là gà ‐ Khảm là heo ‐ Li là trĩ ‐ Cấn là
chó ‐ Đoài là dê
Càn là đầu ‐ Khôn là bụng ‐ Chấn là chân ‐ Tốn là đùi ‐ Khảm là tai ‐ Li là mắt ‐ Cấn là
tay ‐ Đoài là miệng.

17. Thế/ Ứng

‐ Thế và Ứng tương sinh tất cát. Thế Ứng tương khắc tất hung. Thế Ứng tị hòa thì việc
trung bình có thể mưu sự tạm được.
‐ Ứng động thì người thay đổi. Ứng lâm Không thì ý người khó cùng. Thế lâm Không,
Thế động lòng ta không thích, chỉ e rằng bản thân thay đổi.

Bài viết liên quan

Chiến lược xúc tiến là gì? Gợi ý 5 Chiến lược xúc tiến hiệu quả nhất hiện nay
Chiến lược xúc tiến là gì? Gợi ý 5 Chiến lược xúc tiến hiệu quả nhất hiện nay

06 Chiến lược quảng cáo -Chiến lược ưu đãi là một chiến lược quan trọng trong kế hoạch tiếp thị kinh doanh. Vì vậy, bạn có đủ hiểu biết về chiến lược ...

Vài giây trước
Content Angle là gì? Khác biệt giữa Content Angle và Content Pillar
Content Angle là gì? Khác biệt giữa Content Angle và Content Pillar

Content Angle là một phần thiết yếu không thể thiếu trong mỗi kế hoạch Content Marketing và cần rất nhiều sự sáng tạo cho nó. Tuy nhiên, đôi khi nhiều ...

Vài giây trước
Dịch vụ Chụp Ảnh Chân Dung Lãnh Đạo chuyên nghiệp, Chụp Ảnh Nhân Viên
Dịch vụ Chụp Ảnh Chân Dung Lãnh Đạo chuyên nghiệp, Chụp Ảnh Nhân Viên

Ấn tượng và sự tin tưởng đầu tiên không phải đến từ chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, mà nó đến từ hình ảnh của ban lãnh đạo/ nhân viên của doanh nghiệp đó. ...

Vài giây trước