Bài Viết

Danh sách những plugin cần cho một website WordPress.

Wordpress-plugin

Các plugin của WordPress được phân thành 5 loại chính theo mục đích sử dụng như sau:

  1. Xây dựng giao diện
  2. Viết bài content
  3. SEO
  4. Bảo mật
  5. Tối ưu tốc độ truy cập

1. Xây dựng giao diện

STTTênCông dụngLink tải
1ACF Advanced Custom Fields ProTạo thêm các custom field để thay đổi nội dung cho các loại trang, bài post.Link
2CPT Custom Post TypeTạo thêm các loại bài viết, loại category tương ứng cho 1 trang có các loại bài viết và category hoàn toàn tách biệt nhau.Link
3PolylangPhát triển website hiển thị nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Cần thiết cho các website phục vụ đối tượng khách hàng thuộc nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới.Link

2. Viết bài content

STTTênCông dụngLink tải
1Easy Table of ContentsTạo phần mục lục phía trên bài viết, giúp người đọc dễ dàng theo dõi nội dung hơn.Link
2Link
3Link

3. SEO

STTTênCông dụngLink tải
1RankmathConfig SEO, từ khóaLink
2Link
3Link

4. Bảo mật

STTTênCông dụngLink tải
1Link
2Link
3Link

5. Tối ưu tốc độ truy cập

STTTênCông dụngLink tải
1AutoptimizeNén, gộp, và tối ưu file html, css, js. Lazy load cho hình ảnh.Link
2Webp ExpressChuyển toàn bộ hình ảnh sang dạng .webpLink
3Link