Thành viên

Nguyễn Ngọc Hùng
Apps Developer - UI/UX/Graphic Designer
Trần Linh Lan
Nhân viên QA 3 năm kinh nghiệm
Bùi Lan Khuê
Nhân viên QA 5 năm kinh nghiệm
Lê Thị Lan Hương
Nhân viên QA 4 năm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nhân viên QA 7 năm kinh nghiệm
Đặng Hồng Thắm
Nhân viên QA 2 năm kinh nghiệm
Hồ Trúc Lam
Nhân viên QA 6 năm kinh nghiệm
Phạm Thị Mỹ Duyên
Nhân viên QA 4 năm kinh nghiệm
Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh
UX/UI Designer 6 năm kinh nghiệm
Hồ Diệu Ánh
Graphic Designer 4 năm kinh nghiệm
Lê Thị Diễm Hương
Designer 3 năm kinh nghiệm
Phạm Thị Quỳnh Như
Designer 3 năm kinh nghiệm
Pham Thị Diễm
UX/UI Designer 7 năm kinh nghiệm
Phạm Thị Huỳnh Phương
Designer 8 năm kinh nghiệm
Nguyễn Thùy Chi
Designer 6 năm kinh nghiệm
Lê Đức
Nhân viên Marketing 9 năm trong nghề
Bùi Hoàng Nhật Linh
Nhân viên SEO 3 năm trong nghề
Trương Long Vũ
Nhân viên SEO 4 năm trong nghề
Võ Tiến
Nhân viên Marketing 6 năm trong nghề
Đỗ Thành Lương
Nhân viên SEO 4 năm trong nghề
Bùi Tuấn
Nhân viên SEO 7 năm trong nghề
Ngô Đình Thoại
Nhân viên Marketing 9 năm trong nghề
Lê Nguyễn Gia Lộc
Lập trình viên Wordpress 4 năm kinh nghiệm
Phạm Đình Khương
Lập trình viên Wordpress 6 năm kinh nghiệm
Lâm Thành Đạt
Lập trình viên Backend 4 năm kinh nghiệm
Dương Bảo Đức
Lập trình viên Fullstack 9 năm kinh nghiệm
Đinh Tiến Dũng
Lập trình viên Frontend 5 năm kinh nghiệm
Huỳnh Trung Trực
Lập trình viên Frontend 5 năm kinh nghiệm
Nguyễn Đăng Quang
Lập trình viên Backend 4 năm kinh nghiệm
Huỳnh Dũng
Lập trình viên iOS 8 năm kinh nghiệm
Lê Thành Trung
Lập trình viên Wordpress 7 năm kinh nghiệm
Lê Trung Dũng
Lập trình viên Backend 6 năm kinh nghiệm