Sales Forecast là gì? Tìm hiểu về công dụng của dự báo bán hàng

  • 95 Lượt xem
  • 5/11/2023

Dự báo bán hàng (dự báo bán hàng) là một trong những điều khoản kinh doanh phổ biến hiện nay. Trong mối quan hệ với nhiều yếu tố kinh doanh (đặc biệt là tiếp thị), dự báo bán hàng có các chức năng cực kỳ quan trọng. Vậy nó là gì và làm thế nào để sử dụng nó? Hãy tìm hiểu dự báo doanh số trong bài viết sau là gì.

Dự báo bán hàng là gì?

Dự báo bán hàng (dự báo bán hàng) là một thuật ngữ chuyên nghiệp được sử dụng trong thế giới kinh doanh. Dự báo bán hàng là dự đoán về số lượng doanh số kinh doanh (tiền mặt hoặc đơn vị sản phẩm) có thể được bán. Nó được tính toán bằng cách giả định sự kết hợp của các điều kiện kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định theo kế hoạch tiếp thị. Thời gian dự đoán có thể là hàng tháng, bán tự nhiên hoặc hàng năm.

Nói tóm lại, dự báo bán hàng được đặc trưng và liên quan chặt chẽ đến tiếp thị. Do đó, dự báo bán hàng doanh nghiệp thường là do trách nhiệm của giám đốc tiếp thị. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn hoạt động và các cấu trúc phức tạp đã trở nên phức tạp. Thông thường, họ sẽ có một phần kiến ​​thức và kỹ năng chuyên nghiệp trong nghiên cứu tiếp thị.

Dự báo bán hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các công ty cho các hoạt động bán hàng. Với sự hỗ trợ của hệ thống máy tính và công nghệ thông tin, dữ liệu dự báo sẽ bao gồm trong hệ thống lập kế hoạch chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp hoặc công ty. Người quản lý bán hàng, người quản lý và các bộ phận khác sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự đoán dữ liệu không bao giờ có thể được thay thế mỗi giờ và các thẩm phán trong doanh nghiệp mỗi ngày.

Dự đoán bán hàng sử dụng

Sau khi khám phá một số thông tin liên quan đến dự báo bán hàng. Chúng tôi thấy rõ sự cần thiết của dự báo bán hàng trong các giao dịch hàng hóa. Do đó, chúng tôi thấy rằng tác động tích cực của dự báo doanh số sẽ mang lại cho doanh nghiệp. Hiện tại, dưới sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Có một cách hiệu quả và an toàn, bởi vì dự đoán là rất cần thiết. Do đó, lợi ích của các công ty bán hàng là gì?

Trước hết, thông qua dự báo bán hàng, các doanh nghiệp có thể xác định số lượng sản phẩm sẽ hình thành trong tương lai dựa trên các vật liệu có sẵn. Ví dụ: thiết bị, máy móc, phương tiện, nguồn vốn, không gian sản xuất, nguồn nhân lực ...

Thứ hai, thông qua dự báo bán hàng, các doanh nghiệp có thể ước tính và ước tính tổng thu nhập thu được từ các hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này trở thành một chỉ số và thúc đẩy bộ phận bán hàng để đảm bảo rằng mục tiêu đạt được trong giai đoạn dự báo trước đó.

Thứ ba, thông qua dự báo bán hàng, các doanh nghiệp sẽ thấy các sản phẩm doanh nghiệp trong tương lai và thu nhập họ sẽ có được. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ xây dựng các chiến lược phát triển mới, thiết lập, mở rộng các cơ sở sản xuất, thay đổi cấu trúc và thúc đẩy quá trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm bán hàng hoặc nguồn chuyển nhượng.

Thứ tư, dự đoán bán hàng giúp đấu tranh cho nhiều hoạt động quảng cáo và kế hoạch xúc tiến thương mại. Một khi tình trạng kinh doanh và thực hiện các hoạt động bán hàng được dự đoán. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện các hướng dẫn và biện pháp khác nhau để lan truyền và thu hút khách hàng truy cập các sản phẩm doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp tăng thu nhập.

Thứ năm, dự báo bán hàng giúp lập kế hoạch sản xuất, chuẩn bị thời gian biểu và mua vật liệu, tài nguyên và tài nguyên để sản xuất sản phẩm. Trợ giúp sản xuất ổn định, không vượt quá hoặc thiếu mức độ không cần thiết.

Tầm quan trọng của dự báo bán hàng

Thu nhập ước tính

Tương tự như hứa hẹn, dự báo bán hàng sẽ là động lực để thúc đẩy phần liên quan của giai đoạn thông báo trước đó để thúc đẩy các hoạt động bán hàng, sản xuất và tiếp thị. Dự báo bán hàng tiêu chuẩn sẽ giúp các doanh nghiệp ước tính thu nhập trong các giai đoạn cụ thể. Dự báo sản phẩm, khách hàng, biến động thị trường ... có thể xảy ra trong giai đoạn này.

Dự đoán sản phẩm trong tương lai

Ngoài các dòng sản phẩm chính, dự báo bán hàng cũng là một trong những phương tiện hữu ích để giúp lập kế hoạch cho các kế hoạch sản xuất sản phẩm mới dựa trên hướng phát triển của toàn bộ doanh nghiệp. Thông qua các chiến lược sản phẩm mới, các nhà hoạch định chiến lược sẽ ước tính rằng họ có thể đạt được doanh số trong tương lai. Đồng thời, kế hoạch bán hàng sẽ giúp các doanh nghiệp cung cấp các chiến lược sản phẩm mới và thay đổi phương pháp sản xuất để tăng số lượng và chất lượng sản phẩm.

Xác định số lượng sản phẩm được sản xuất

Theo dự báo bán hàng, bộ phận sản xuất sẽ cung cấp số liệu cụ thể cho số lượng sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định và nguyên liệu thô theo lịch trình. Ví dụ: Máy móc, Lao động, Thủ đô, Nhà máy ...

Tài nguyên ước tính trong tương lai

Để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với số lượng có thể dự đoán được, các doanh nghiệp cần lên kế hoạch sản xuất, vật liệu, thời gian biểu, lao động ... nhanh chóng xử lý các nguồn lực cần thiết cho các kế hoạch sản xuất trong tương lai. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực bị hạn chế và không thể đáp ứng nguồn cung thị trường.

Dự báo tiếp thị

Ngoài sản xuất, tiếp thị là một trong những hoạt động rất quan trọng để quảng bá hình ảnh thương hiệu và hình ảnh sản phẩm cho hầu hết khách hàng. Do đó, dự báo khả năng bán hàng có thể giúp các doanh nghiệp lên kế hoạch cho các chiến lược quảng cáo, khuyến mãi và giảm giá trong tương lai. Từ đó, cung cấp các hướng dẫn và kế hoạch cụ thể để truyền tải nhiều thông điệp và hướng dẫn khách hàng truy cập các sản phẩm họ muốn bán, điều này sẽ giúp tăng thu nhập của doanh nghiệp.

Thúc đẩy quyết định chính xác

Khi có một dự báo bán hàng tiêu chuẩn, quản trị viên có thể đưa ra quyết định kịp thời. Thông qua các chính sách kịp thời, các hoạt động quảng cáo hoặc truyền thông cho khách hàng sẽ nhanh chóng đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Phương pháp dự đoán bán hàng

Hiện tại, có nhiều phương pháp dự đoán bán hàng. Mỗi phương pháp có những ưu điểm, nhược điểm và đặc điểm riêng của nó. Việc áp dụng bất kỳ phương pháp dự đoán bán hàng nào phụ thuộc vào từng điều kiện và đặc điểm của các hoạt động kinh doanh và kinh doanh. Phương pháp dự đoán bán hàng phổ biến hiện tại:

Cách thu thập ủy ban điều hành

Đây là một phương pháp quản lý trung lập và quản lý bộ sưu tập, sản xuất, bán hàng, tài chính và quản lý hành chính.

Phương pháp tổng hợp của nhân viên bán hàng

Phương pháp này tương tự như phương pháp đầu tiên. Nó bao gồm một bản tóm tắt của các nhân viên bán hàng về bán hàng trong tương lai. Không giống như các thực thể khác dựa trên các thông số hoặc phán đoán. Nhân viên bán hàng là những người trực tiếp ghé thăm các hoạt động giao dịch sản phẩm của khách hàng. Do đó, họ có thể dễ dàng xác định những khó khăn và bất lợi của việc cải thiện các hoạt động bán hàng sản phẩm để mang lại thu nhập cao hơn.

Trong một số công ty, tất cả người giám sát bán hàng và bán hàng thường gửi dự báo về doanh số bán sản phẩm trong các hoạt động của họ. Do đó, ý kiến ​​của nhân viên bán hàng rất hiệu quả cho các hoạt động dự đoán bán hàng.

Dựa trên kỳ vọng của khách hàng

Người mua và người bán được cung cấp bởi người mua và người bán. Mục đích của người bán là bán nhiều sản phẩm và thu được rất nhiều lợi nhuận. Mục tiêu của người mua là chọn sản phẩm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu, mong muốn và mong muốn của họ.

Nếu công ty đã giành được rất nhiều thông cảm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, họ sẽ thu hút một số lượng lớn khách hàng mua và sử dụng sản phẩm kinh doanh. Do đó, sự hiểu biết về phản hồi và phản hồi của khách hàng là một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển của các hoạt động bán hàng trong tương lai.

Một trong những dự báo bán hàng tốt nhất hiện nay là tiến hành khảo sát khách hàng để mua sản phẩm hoặc sản phẩm. Điều tra số lượng sản phẩm họ dự định mua trong tương lai, mong muốn chất lượng sản phẩm của họ. Kể từ đó, sẽ có kế hoạch sản xuất và bán hàng hiệu quả trong tương lai.

Bằng cách phân tích trình tự thời gian

Đây là một phương pháp dự đoán bán hàng liên quan đến ảnh hưởng của phân tích dữ liệu bán hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động bán hàng. Ví dụ, những thay đổi theo mùa đã tăng hoặc giảm cho sự tăng trưởng dài hạn. Do đó, cần phải đưa ra dự đoán chính xác theo trình tự thời gian, để tránh tình huống mà doanh nghiệp và công ty không muốn sở hữu.

Phân tích liên quan

Việc đo lường mối quan hệ giữa các phương pháp phân tích liên quan và các biến liên quan (khối lượng bán hàng) có liên quan đến một hoặc nhiều biến độc lập và có thể được giải thích hoặc tăng số lượng sản phẩm bán hàng.

Công nghệ định lượng khác

Khi tạo dự báo bán hàng (có thể được ước tính trong tương lai). Một số công ty và công ty vẫn sử dụng nhiều công nghệ thống kê, và toán học có thể dự đoán hoặc ước tính sản phẩm và khách hàng.

Quy trình thực hiện dự báo bán hàng hiệu quả

Nếu bạn muốn bán dự báo, nó có hiệu quả và hoàn thành thành công. Các doanh nghiệp cần thực hiện quá trình hoàn chỉnh của các bước sau:

Bài viết trên cung cấp thông tin cơ bản về dự báo bán hàng trong các dịch vụ kinh doanh và kinh doanh. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp công ty của bạn nắm bắt thị trường và nắm bắt nhiều cơ hội trong tương lai!

Bài viết liên quan

Hệ thống quản lý vận tải TMS là gì?
Hệ thống quản lý vận tải TMS là gì?

Thương mại là một yếu tố giúp phát triển một quốc gia. Cho đến ngày nay, nhu cầu thương mại và giao thông đang tăng lên. Bạn đã đặt hàng sản phẩm. Sau ...

Vài giây trước
Remote job là gì? Phân biệt làm remote jobs và freelancer
Remote job là gì? Phân biệt làm remote jobs và freelancer

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã dần hiểu hai khái niệm công việc này, cụ thể là tự do và xa cách. Những người làm việc tự do rất phổ biến trong ...

Vài giây trước
Phần mềm Odoo là gì? Lợi ích khi sử dụng Odoo ERP
Phần mềm Odoo là gì? Lợi ích khi sử dụng Odoo ERP

Ngày nay, việc áp dụng công nghệ trong kinh doanh. Bất kỳ quản lý kinh doanh yêu cầu hỗ trợ của phần mềm quản lý kinh doanh. Hiện tại, nhiều người sử ...

Vài giây trước
Thiết kế phần mềm quản lý thư viện – nhà sách theo yêu cầu
Thiết kế phần mềm quản lý thư viện – nhà sách theo yêu cầu

Sự đa dạng của sách và sách làm cho các thư viện -bookstore phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt:Đây là những vấn đề phổ biến trong các nhà sách và ...

Vài giây trước
Phân khúc thị trường là gì? 4 Loại phân khúc thị trường và ví dụ
Phân khúc thị trường là gì? 4 Loại phân khúc thị trường và ví dụ

Khi thực hiện một chiến lược tiếp thị cho một thị trường, các doanh nghiệp luôn thực hiện lĩnh vực thị trường. Vậy một phân khúc thị trường là gì, công ...

Vài giây trước
Kích thước ảnh mạng xã hội chuẩn nhất (Update 2024)
Kích thước ảnh mạng xã hội chuẩn nhất (Update 2024)

Người dùng mạng xã hội ngày nay đã dần thay đổi xu hướng đọc nội dung của mình từ đọc những con chữ thành mong muốn tiếp nhận thông qua hình ảnh, hay ...

Vài giây trước
Cách tính lương cho nhân viên và các hình thức trả lương
Cách tính lương cho nhân viên và các hình thức trả lương

Mức lương là một trong những động lực để đóng góp cho công việc này. Công nhân và nhân viên văn phòng hiện đang cố gắng học cách tính lương và trả tiền ...

Vài giây trước
B2E là gì? Tìm hiểu mô hình thương mại điện tử B2E
B2E là gì? Tìm hiểu mô hình thương mại điện tử B2E

Bất cứ khi nào đề cập đến các mô hình thương mại điện tử, chúng ta thường nghe thấy các mô hình quen thuộc như B2C hoặc B2B. Tất nhiên, một loại mô hình ...

Vài giây trước
Hoạch định chiến lược là gì? 5 Bước quy trình hoạch định thành công
Hoạch định chiến lược là gì? 5 Bước quy trình hoạch định thành công

Kế hoạch chiến lược là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của một kế hoạch thành công. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh cần các kế hoạch chiến lược ...

Vài giây trước
Dịch vụ thiết kế website bán gaming gear – phụ kiện, thiết bị chơi game
Dịch vụ thiết kế website bán gaming gear – phụ kiện, thiết bị chơi game

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ, với sự phát triển của ngành công nghiệp chơi game, nhu cầu sử dụng phụ kiện và mua sắm thiết bị trò chơi trong ...

Vài giây trước
Quản lý đơn hàng: Khái niệm, quy trình, giải pháp phần mềm
Quản lý đơn hàng: Khái niệm, quy trình, giải pháp phần mềm

Quản lý đơn hàng là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh cửa hàng hoặc kinh doanh trực tuyến. Các đơn đặt hàng quản lý sẽ không chỉ ảnh hưởng đến ...

Vài giây trước
Bí quyết xây dựng lòng trung thành của khách hàng
Bí quyết xây dựng lòng trung thành của khách hàng

Lòng trung thành của khách hàng là một yếu tố quan trọng mà mọi công ty phải luôn quan tâm. Thuật ngữ đề cập đến tần suất của khách hàng chi nhiều sản ...

Vài giây trước
Chặn Quay Màn Hình Video – Giải Pháp Chống Quay Chụp MONA DRM
Chặn Quay Màn Hình Video – Giải Pháp Chống Quay Chụp MONA DRM

Với sự phát triển liên tục của công nghệ, việc bảo vệ nội dung số ngày càng trở nên quan trọng. Bạn có cảm thấy đau đầu vì những kẻ xấu "ẩn nấp" vật ...

Vài giây trước
mona ecommerce
Vài giây trước
7 Cách Download Video Từ Trang Web Không Cho Download
7 Cách Download Video Từ Trang Web Không Cho Download

Đối với người dùng mạng, nhu cầu của chúng tôi thường xem trực tuyến trên trang web. Tuy nhiên, ví dụ, trong một số trường hợp, khán giả muốn tải xuống ...

Vài giây trước